Ana səhifə Qaydalar Haqqımızda Qeydiyyat Statistika
 
Menyu


Populyar xəbərlər

Sayğac


TƏFƏKKÜR VƏ TƏƏYYÜL (mühazirə mətni)
  • 80
Əlavə edilib: 28 2009 | Baxılıb: 6851 | Bölmə: Təhsil - tələbə

TƏFƏKKÜR VƏ TƏƏYYÜL
1. Təfəkkürün psilji mhiyyəti
2. Təfəkkürün frmlrı
3. Təfəkkürün növləri və prssləri
4. Təfəkkür və məsələ həlli
5. Ağlın keyfiyyətləri
6. Təxəyyül haqqında anlayış
7. Təxəyyülün növləri
8. Təəyyül və yrdıcılıq
Xəbəri yerləşdirən: Shahnaz Qurbanova Rəylər: 2 Ətraflı

TƏLİM VƏ TƏRBİYƏNIN PSİXOLOGİYSI (mühazirə mətni)
  • 60
Əlavə edilib: 28 2009 | Baxılıb: 10624 | Bölmə: Təhsil - tələbə

TƏLİM VƏ TƏRBİYƏNIN PSİXOLOGİYSI

1. Təlim psixologiysı, pdqoji psixologiynın əss shələrindən biri kimi
2. Təlimin mhiyyəti və qnunuyğunluqlrı
3. Təlim fəliyyətinin strukturu
4. Təlim və psixi inkişf
5. Təlim motivləri və şgirdlərin tələbt shəsinin formlşmsı
6.Inkişfdici və tərbiyədici təlim
7.Tərbiyə psixologiysı hqqınd ümumi nlyış
8.Məktəb yşı dövründə şəxsiyyətin formlşmsının psixoloji şərtləri
Xəbəri yerləşdirən: Shahnaz Qurbanova Rəylər: 0 Ətraflı

SNSR PRSPTİV PRSSLƏR (mühazirə mətni)
  • 0
Əlavə edilib: 28 2009 | Baxılıb: 3891 | Bölmə: Təhsil - tələbə

SNSR PRSPTİV PRSSLƏR


1. Duyğular haqqında ümumi məlumat
2. Duyğuların növləri və onların xarakteristikası
3. Duyğuların ümumi qanunauyğunluqları
4. Qavrayış haqqında ümumi məlumat
5. Qavrayışın üsusiyyətləri
6. Qavrayışın növləri
Duyğular fəlsəfə, təbiət lmləri, psilgiya və digər lmlərin ümumi prblmidir. Duyğular haqqında ilk təlimlər fəlsəfi biliklər çərçivəsində lmuşdur. Insan duyğularının qanunauyğunluqları və mənbələrinin öyrənilməsi ilkin laraq təliət lmlərinin, astrnmiya və fizikanın tərkibində lmuşdur. I əsrin əvvəllərindən tibarən isə duyğuların lmi tədqiqi fizikadan fizilgiyaya və psilgiyaya kçir...
Xəbəri yerləşdirən: Shahnaz Qurbanova Rəylər: 1 Ətraflı

QABİLİYYƏTLƏR VƏ YARADICILIQ MƏSƏLƏLƏRİ (mühazirə mətni)
  • 20
Əlavə edilib: 28 2009 | Baxılıb: 5168 | Bölmə: Təhsil - tələbə

QABİLİYYƏTLƏR VƏ YARADICILIQ MƏSƏLƏLƏRİ

1. Qabiliyyət haqqında anlayış
2. Qabiliyyətin növləri
3. Pedaqoji qabiliyyətlər
4. Qabiliyyət və istdad
5. Qabiliyyətlərin frmalaşması
Azərbaycan psilqu M.C.Məhərrəmv qabiliyyətə blə tərif vrir: Qabiliyyət, şəsiyyətin bu və ya digər fəaliyyət növünü müvəffəqiyyətlə icra tmək üçün şərt lan fərdi psii assəsinə dyilir...
Xəbəri yerləşdirən: Shahnaz Qurbanova Rəylər: 1 Ətraflı

ŞƏSİYYƏTİN PSİLGİYSI (mühazirə mətni)
  • 0
Əlavə edilib: 28 2009 | Baxılıb: 1445 | Bölmə: Təhsil - tələbə

ŞƏSİYYƏTİN PSİLGİYSI

1. Fərd, şəsiyyət və fərdiyyət nlyışlrı
2. Şəsiyyətin təşəkkülündə bilji və ssil millər
3. Şəsiyyətin strukturu
4. Şəxsiyyət və fəaliyyət
Xəbəri yerləşdirən: Shahnaz Qurbanova Rəylər: 1 Ətraflı

PSİXOLOGİYANIN TƏDQİQAT METODLARI (mühazirə mətni)
  • 80
Əlavə edilib: 28 2009 | Baxılıb: 27272 | Bölmə: ---

PSİXOLOGİYANIN TƏDQİQAT METODLARI

1. Metodologiya haqqında ümumi məlumat
2. Psixologiyanın tədqiqat metodlarının təsbiti və təsnifatı
3. Əsas tədqiqat metodları
4. Köməkçi tədqiqat metodları
Xəbəri yerləşdirən: Shahnaz Qurbanova Rəylər: 0 Ətraflı

ŞƏSİYYƏTİN PSİLGİYSI (mühazirə mətni)
  • 0
Əlavə edilib: 28 2009 | Baxılıb: 1158 | Bölmə: ---

ŞƏSİYYƏTİN PSİLGİYSI


Insn hər şydən əvvəl bilji vrlıqdır və bilji təsnift görə Hm Spiens (ğıllı insn) növünə dildir. Bilji növ kimi üsusi bədən quruluşun və dməli, müəyyən ntmik-fizilji imknlr mlik lur. lə imknlr ki, nlr bu növün şəsiyyətə çvrilməsini mümkün dir. n görə də dmək lr ki, insn gələcəkdə şəsiyyətə çvrilə biləcək, ndngəlmə irsi imknlr mlik cnlı vrlıqdır. Insn öz təbiəti tibrilə bilji lduğu hld, mhiyyət tibrilə ssildır. Insnı fərqləndirən üsusiyyətlərdən biri ndn ibrətdir ki, , özünün subyktiv ləmində gdən prssləri dərk dir. Həm filgntik və həm də ntgntik inkişf prssində özünüdərktmə insnın inkişfının zirvəsini təşkil dir.
Insanı orqanizm, fərd və şəxsiyyət kontekstində xarakterizə etmək olar...
Xəbəri yerləşdirən: Shahnaz Qurbanova Rəylər: 0 Ətraflı

QRUP VƏ ŞƏSİYYƏTLƏRARASI MÜNASİBƏTLƏR (mühazirə mətni)
  • 0
Əlavə edilib: 28 2009 | Baxılıb: 7566 | Bölmə: Təhsil - tələbə

QRUP VƏ ŞƏSİYYƏTLƏRARASI MÜNASİBƏTLƏR
Ayrıca götürülmüş hər bir adamın şəsiyyət kimi səciyyəsi, psilgiyası və davranışı ssial mühitdən ç asılıdır. Ssial mühit isə yalnız ayrı-ayrı adamlardan dyil, kiçik və böyük qruplardan ibarətdir. Ümumiyyətlə, qrup ddikdə tariən müəyyən cəmiyyət çərçivəsində yaranmış ümumi mənaf, sərvətlər və davranış nrmalarına malik lan adamların nisbətən sabit məcmusu nəzərdə tutulur.
Xəbəri yerləşdirən: Shahnaz Qurbanova Rəylər: 1 Ətraflı

FƏALİYYƏTİN İRADİ TƏNZİMİ (mühazirə mətni)
  • 40
Əlavə edilib: 28 2009 | Baxılıb: 4688 | Bölmə: Təhsil - tələbə

FƏALİYYƏTİN İRADİ TƏNZİMİ

Fəaliyyət sözü fəallıq sözündən əmələ gəlsədə ancaq yni məzmunlu anlayış dyildir. Fərq ndadır i, fəaliyyət daha ç ssial yönümlüdür, fəallıq isə təbii tələbatların ödənilməsini şərtləndirir. Fəaliyyət əsasən insan davranışında və hərəətlərində grçələşir. Fəallıq isə daha ç hyvanlara məsusdur. Insan fəaliyyətini hyvan fəallığından fərqləndirən əsas myarlardan biri də insan fəaliyyəti yaradıcı aratr daşıyır. Hç bir hyvan təbiətin vrdiyi hazır məhsullardan başqa özünə prdmt hazırlamır. nların qazandığı ictimai təcrübə hç bir şəildə digər məhsullara ötürülmür. Insan fəaliyyəti isə yaradılmış fəaliyyət məhsulları başqa nəsillər tərəfindən davam tdirilir və mədəni sərvət imi qrunub salanır....
Xəbəri yerləşdirən: Shahnaz Qurbanova Rəylər: 1 Ətraflı

PSİXOLOGİYANIN BİR ELM KİMİ XARAKTERİSTİKASI (mühazirə mətni)
  • 80
Əlavə edilib: 28 2009 | Baxılıb: 24103 | Bölmə: Təhsil - tələbə

PSİXOLOGİYANIN BİR ELM KİMİ XARAKTERİSTİKASI

Müasir dövrdə insanı 200-dən artıq elm sahəsi öyrənir. Onlardan biri psixologiya elmidir. Psixologiya elmi qədim tarixə malikdir. Psixoloji anlayışlar sistem şəklində ilk dəfə olaraq Aristotelin (eramızdan əvvəl ıv əsr) Ruh haqqında traktatında şərh olunmuşdur.
Xəbəri yerləşdirən: Shahnaz Qurbanova Rəylər: 1 Ətraflı

Geri 1 2 Irəli

Sorğu
Saytın işləməsini qiymətləndirin.

Çox gözəldir.
Pis deyildir.
Yaxşıdır...Amma...
Bir neçə dəyişikliklər olmalıdır.
Belədə...


Təqvim
«     2009    »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Dost saytlar
{friend}

Arxiv
 
 
Vuqar
 Copyright 2009-2013 www.psixologiya.net design by OldNick