Ana səhifə Qaydalar Haqqımızda Qeydiyyat Statistika
 
Menyu


Populyar xəbərlər

Sayğac


Ailədə rol gözləmələri və tələblər”sorğusu (A.N.Volkova)
  • 0
Əlavə edilib: 16 мая 2012 | Baxılıb: 1702 | Bölmə: Test və metodikalar

Ailədə rol gözləmələri və tələblər”sorğusu (A.N.Volkova)
Məqsədi: 1. Ər-arvadın ailə həyatında seksual münasibətlərinin, şəxsi münasibətlərinin, valideyn borclarının, hər iki tərəfin profesional maraqlarının, mənəvi və emosional dəstəyin, partnyorların xarici cəlbediciliyinin əhəmiyyətliyi haqqında təsəvvürləri öyrənmək. Bütün bunlar ailənin əsas funksiyalarını əks etdirir, ailənin dəyərlər şkalasını (ADŞ) təşkil edir.
2. Ailədə ər- arvad arasında ailə funksiyalarını realizasiyası zamanı arzuolunan rol bölgüsü, haqqında təsəvvürləri dəqiqləşdirmək və rol gözləmələri və tələbləri şkalalarını (RGTŞ) birləşdirmək.
Xəbəri yerləşdirən: Fuad Bayramov Rəylər: 10 Ətraflı

Nigahdan razı qalmaqla bağlı test - sorğusu
  • 0
Əlavə edilib: 16 мая 2012 | Baxılıb: 1351 | Bölmə: Test və metodikalar

Nigahdan razı qalmaqla bağlı test - sorğusu
Müəlliflər: V.V.Stolin, T.L.Romanova, Q.P.Butenko
Nigahdan razı qalmaqla bağlı test - sorğusu nigahdan razı qalma və ya qalmama səviyyəsinin ekspress diaqnostika- sını müəyyən etmək üçün nəzərdə tutulub. Sorğu özündə bir ölçülü şkalanı əks etdirir. 20 hökmdən ibarətdir. Bu hökmlər münasibətin müxtəlif sferalarına aiddir: özünü və partnyoru, onun fikrini, dəyərini, yönəlişliyini qavrama. Hər bir hökmə 3 cavab variantı uyğun gəlir:
Xəbəri yerləşdirən: Fuad Bayramov Rəylər: 10 Ətraflı

Motivlərin təsnifatı
  • 0
Əlavə edilib: 16 мая 2012 | Baxılıb: 1228 | Bölmə: Təhsil - tələbə

1. Təhlükəsizlik
Bu motivasiya yönümlü məqsəd (və ya motivasiyalı kateqoriya) təhlükəsizliyin bütün aspektlərini özündə saxlayır-yeyinti məhsullarının təhlükəsizliyindən tutmuş cəmiyyətin təhlükəsizliyinə qədər.Təhlükəylə əhatələnmiş insanın bütün bunlardan tamamilə qaçması qeyri mümkündür.Demək olar ki,təkcə bu fakt Maslounun konsepsiyasına son qoyur.Hansı ki,piramida da təcəssüm olunur: “aşağı səviyyəli”tələbatlar,ehtiyaclarla kifayətlənmir,hətta yuxarıdakı tələbatlarla da təmin olunmamalıdır ehtiyacları.Hətta əgər insanlar ümumiyyətlə hər hansı bir sferada özünün təhlükəsizliyini təmin edirsə o asanlıqla digər sferada başqa bir təhlükəylə qarşılaşa bilər.Mətbəxdə “zərərli” bakteriyaların məhvi –allergiyaya problemi yaradır,mobil telefonlardan elektomaqnit radiasiyalar,qida məhsulları və həyatın bizə verdiyi digər başqa fəlakətləri genetik olaraq dəyişdirdi...
Xəbəri yerləşdirən: Fuad Bayramov Rəylər: 7 Ətraflı

R.Kettelin faktor analitik nəzəriyyəsi
  • 0
Əlavə edilib: 16 мая 2012 | Baxılıb: 739 | Bölmə: Təhsil - tələbə

R.Kettelin faktor analitik nəzəriyyəsi
Xüsusiyyətlər nəzəriyyəsinin ilk prinsiplərinoxşarlıq təşkil etməsinə baxmayaraq Lerş ilə Kettel nəzəriyyələrini bir-birindən metodolojibaxımdan böyük fərq ayırır.Kettel ayrı-ayrı dispozisyaları
eləcə də onların bir-birindən fərqləndirilməsi zamanı fenomenoloqik təsvirinə nə də adi nitqin zəngin təcrübəsinə nə də intiutiv anlayış tərzinə əsaslanır.Kettel fərdi fərqləri hansı reaksiyaların bir-birilərinə uyğun gəlməsini yoxlamaq üçün bəzən mümkün reaksiyaları iri diapazonlarla ölçür.Analitik amil proseduraları şəklini dəyiçdirən reaksiyaların ayrı-ayrı qruplarının hissələrə ayrılmasına təkan verirlər.
Xəbəri yerləşdirən: Fuad Bayramov Rəylər: 4 Ətraflı

B.Spinoza affektlərin təbiəti haqqında
  • 0
Əlavə edilib: 16 мая 2012 | Baxılıb: 731 | Bölmə: Təhsil - tələbə

B.Spinoza affektlərin təbiəti haqqında
Spinoza iradə azadlığını qəbul etmirdi.Hesab edirdi ki,özü özlüyündə iradə azadlığı mümkün deyil,çünki,insan da təbiətin bir hissəsidir.Yalnız Allah azaddır.Çünki onun hərəkətlərini yalnız o özü müəyyənləşdirir.İnsanın iradə azadlığı məhduddur və onun dərəcəsi insanın ağıllı davranışından asılıdır.Spinozaya görə insan davranışı 3 affektə əsaslanır:Sevinc,kədər və tamah...

Xəbəri yerləşdirən: Fuad Bayramov Rəylər: 5 Ətraflı

E.Frommun əsərlərində məhəbbət problemi
  • 0
Əlavə edilib: 16 мая 2012 | Baxılıb: 639 | Bölmə: Təhsil - tələbə

E.Frommun əsərlərində məhəbbət problemi
Frommun yaradıcılığında məhəbbət xüsusi yer tutur.Fromma görə,məhəbbət sakit həyat yox, hərəkətdir.Sadəcə qavrayış yox,fəallıqdır.Sevən insan almır,öz həyatının ən qiymətli şeylərini könüllü verir.O,bunun əvəzini istəmir,qiymətli şeylərini verməkdən zövq alır...
Xəbəri yerləşdirən: Fuad Bayramov Rəylər: 5 Ətraflı

Motivasiyanın psixoloji nəzəriyyələri
  • 0
Əlavə edilib: 16 мая 2012 | Baxılıb: 3539 | Bölmə: Təhsil - tələbə

Motivasiyanın psixoloji nəzəriyyələri

İnsan davranışının motivasion problemi qədim dövrlərdən alimlərin diqqətini cəlb etmişdir.Çox saylı motivasiya nəzəriyyələri hələ qədim filosofların işlərində meydana gəlmişdir (indiki dövrdə bu cür nəzəriyyələr onlarladır).Bəşəriyyətin (və elmlərin)inkişafı prosesində insan motivasiyasının yaranmasına baxışlar dəfələrlə dəyişmişdir.Lakin əksər elmi yanaşmalar həmişə 2 fəlsəfi cərəyan arasında - rasionalizm və irrosionalizm.
Xəbəri yerləşdirən: Fuad Bayramov Rəylər: 4 Ətraflı

Emosional reaksiyaların fizioloji mexanizmləri.
  • 0
Əlavə edilib: 16 мая 2012 | Baxılıb: 1775 | Bölmə: Təhsil - tələbə

Emosional reaksiyaların fizioloji mexanizmləri.
Anatomik biliklər emosianal reaksiyalarla bağlıdır.E.D.Xomski və N.Y.Batovun qeyd etdiyi kimi beyin təşkilinin emosianal sfera ilə bağlı sualları az işlənilmişdi.Bu müəyyən edilmiş emosiyaların beyin lokalizasiyasının yönəlişliyi ilə bağlı fizioloji tədqiqatlara geniş analiz vermir.Bu neyrofizioloqlar tərəfindən hazırlanıb.
E.D.Xomski və N.Y.Batov emosianal sferanın beyin təşkilinin öyrənilməsində 2 istiqaməti qeyd edirlər:
Xəbəri yerləşdirən: Fuad Bayramov Rəylər: 4 Ətraflı

K.İzardın differensial emosiya nəzəriyyəsi.
  • 0
Əlavə edilib: 16 мая 2012 | Baxılıb: 865 | Bölmə: Təhsil - tələbə

K.İzardın differensial emosiya nəzəriyyəsi.
Bu nəzəriyyədə öyrənmə mənbəyini xüsusi emosiyalar təşkil edir,hansı ki,onların hər birini bir-birindən ayrı sərbəst həyacan motivasion prosesi kimi nəzərdən kecirilir.K.İzard aşağıdakı 5 əsas tezisi postulat kimi qəbul edir:
1.insan varlığının motivasiyon sisteminin əsasını 10 bazis emosiyalar təşkil edir: sevinc,kədər,qəzəb,nifrət,qorxu,utancaqlıq,günahkarlıq,təəccüblənmə,maraq,nifrət;
2.hər bir bazis emosiya nadir motivasyon funksiyaya sahibdir və təəssüratın spesifik formasını fərz edir;
Xəbəri yerləşdirən: Fuad Bayramov Rəylər: 5 Ətraflı

Texniki səhv
  • 0
Əlavə edilib: 14 мая 2012 | Baxılıb: 854 | Bölmə: Xəbərlər

Hörmətli www. psixologiya.net səhifəsinin yaradıcıları, Azərbaycan dilində geniş profili və məhsuldar sayt yaratdığınıza görə sizə təşəkkür edirik. Əminik ki, bu sayt ölkəmizdə praktik psixologiyanın inkişafında və cəmiyyətimizin psixoloji maariflənməsi istiqamətində əvəzsiz rol oynayacaq.
Məlumdur ki, yaxın keçmişdə “İnsanı tanımağın yolları...” adlı kitab nəşr olundu. Nəzərinizə çatdırırıq ki, adı çəkilən kitabın tərtibatçıları onu hazırlayarkən müxtəlif mənbələrdən, eləcə də www.psixologiya.net saytından istifadə etmişlər. Lakin texniki səhv nəticəsində www.psixologiya.net saytı ədəbiyyat siyahısında qeyd olunmamışdır.
Ümid edirik ki, www.psixologiya.net saytının yaradıcıları və materialları tərcümə edib sayta yerləşdirən şəxslər bu texniki səhvi üzürlü hesab edəcəklər. Bu texniki səhv ümid edirik ki, hansısa anlaşılmazlığa yol açmayacaq.
Hörmətlə, Ramil Mirzəyev
Xəbəri yerləşdirən: PsixoloqR Rəylər: 5 Ətraflı

Geri 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 45 Irəli

Sorğu
Saytın işləməsini qiymətləndirin.

Çox gözəldir.
Pis deyildir.
Yaxşıdır...Amma...
Bir neçə dəyişikliklər olmalıdır.
Belədə...


Təqvim
«    Январь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

Dost saytlar
{friend}

Arxiv
Июнь 2017 (1)
Май 2017 (1)
Декабрь 2016 (3)
Сентябрь 2015 (3)
Январь 2015 (10)
Сентябрь 2014 (2)
 
 
Vuqar
 Copyright ©2009-2013 www.psixologiya.net design by OldNick©