Ana səhifə Qaydalar Haqqımızda Qeydiyyat Statistika
 
Menyu


Populyar xəbərlər

Sayğac


KURS İŞİ
  • 100
Əlavə edilib: 2 июня 2010 | Baxılıb: 4023 | Bölmə: Avto referat, referatlar və diplomlar

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ


BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ



Sosial elmlər və psixologiya fakültəsi

Psixologiya kafedrası

Ümumi psixologiya fənni üzrə



KURS İŞİ



MÖVZÜ: KİÇİK MƏKTƏBLİLƏRDƏ DİQQƏTİN DAVAMLILIĞININ VƏ KEÇİRİLMƏSİNİN TƏDQİQİ.


Tələbə: Tunalı Eylem
III kurs, qrup 1558a
Kafedra müdiri: AMEA-nın müxbüzvi,prof.B.H.Əliyev
Elmi rəhbər: Dos. T. M. Musayeva





BAKI-2010
Xəbəri yerləşdirən: Fuad Bayramov Rəylər: 2 Ətraflı

KURS İŞİ
  • 100
Əlavə edilib: 2 июня 2010 | Baxılıb: 2447 | Bölmə: Avto referat, referatlar və diplomlar

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ


BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ



Sosial elmlər və psixologiya fakültəsi

Psixologiya kafedrası

Ümumi psixologiya fənni üzrə




KURS İŞİ



MÖVZU: YENİYETMƏLƏRDƏ ÜNSİYYƏT ÇƏTİNLİKLƏRİNİN TƏDQİQİ VƏ ARADAN QALDIRILMASI YOLLARI


Tələbə: Krac Aysel
III kurs, qrup 1558a
Kafedra müdiri: AMEA-nın müxbüzvi,prof.B.H.Əliyev
Elmi rəhbər: Dos. T. M. Musayeva













BAKI-2010
Xəbəri yerləşdirən: Fuad Bayramov Rəylər: 2 Ətraflı

Kurs işi
  • 100
Əlavə edilib: 2 июня 2010 | Baxılıb: 2723 | Bölmə: Avto referat, referatlar və diplomlar

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ

BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ

Sosial elmlər və psixologiya fakültəsi
Psixologiya kafedrası Ümumi psixologiya fənni üzrə

KURS İŞİ

MÖVZU: TƏLƏBƏLƏRDƏ İRADİ KƏYFİYYƏTLƏRİN TƏDQİQİ VƏ İNKİŞAF XUSUSİYYƏTLƏRİ

Tələbə: Akar Gıyasettin
III kurs, qrup 1558

Kafedra müdiri: AMEA-nın müxbüzvi,prof.B.H.Əliyev
Elmi rəhbər :Dos.R.H.Qədirova










BAKI-2010
Xəbəri yerləşdirən: Fuad Bayramov Rəylər: 1 Ətraflı

Kurs işi
  • 80
Əlavə edilib: 2 июня 2010 | Baxılıb: 12981 | Bölmə: Avto referat, referatlar və diplomlar

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ TƏHSİL NAZİRLİYİ
BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ

Sosial elmlər və psixologiya fakültəsi
Psixologiya kafedrası
Ümumi psixologiya fənni üzrə

KURS İŞİ

MÖVZU: Xarakterin aksentuasiyası tipine malik tələbələrdə özünüqiymətlendirmənin və iddia səviyyəsinin öyrenilməsi


Tələbə:Şen Hacı
III kurs, qrup 1558a
Kafedra müdiri: AMEA-nın müxbüzvi,prof.B.H.Əliyev
Elmi rəhbər:dos.R.H.Qədirova


BAKI-2010
Xəbəri yerləşdirən: Fuad Bayramov Rəylər: 1 Ətraflı

Kurs işi
  • 100
Əlavə edilib: 2 июня 2010 | Baxılıb: 4886 | Bölmə: Avto referat, referatlar və diplomlar

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ TƏHSİL NAZİRLİYİ
BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ

Sosial elmlər və psixologiya fakültəsi
Psixologiya kafedrası
Ümumi psixologiya fənni üzrə

KURS İŞİ

MÖVZU: TƏLƏBƏLƏRDƏ MOTİVASİYA SAHƏSİNİNİ TƏDQİQİ

Tələbə: Merve Süngü
III kurs, qrup 1558a
Kafedra müdiri: AMEA-nın müxbüzvi,prof.B.H.Əliyev
Elmi rəhbər: dos.T.Musayeva




BAKI-2010
Xəbəri yerləşdirən: Fuad Bayramov Rəylər: 1 Ətraflı

KURS ISI
  • 80
Əlavə edilib: 21 мая 2010 | Baxılıb: 7167 | Bölmə: Avto referat, referatlar və diplomlar

MÜNDƏRİCAT


GİRİŞ
I FƏSİL. AQRESSİV DAVRANIŞIN MÜASİR KONSEPSİYASI
1.1. Xarici ölkələrin psixologiyasından aqresivliyin tədqiqinə əsas yanaşmalar


II FƏSİL. AQRESSİV DAVRANIŞLARIN SOSİAL PSİXOLOJİ TƏSİRLƏR

2.2. Aqressivliyin şəxsiyyətin fərdi-şəxsi xüsusiyyətlərinin müasir psixologi mahiyyəti.


NƏTİCƏ


ƏDƏBİYYAT SİYAHISI.....
Xəbəri yerləşdirən: Fuad Bayramov Rəylər: 2 Ətraflı

KURS İŞİ
  • 0
Əlavə edilib: 13 мая 2010 | Baxılıb: 1616 | Bölmə: Avto referat, referatlar və diplomlar

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ
BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ


Sosial elmlər və psixologiya fakultəsi
Psixologiya kafedrası

Ümumi psixologiya fənni üzrə


KURS İŞİ

MÖVZU: ÜRƏK-DAMAR XƏSTƏLİKLƏRİNDƏN ƏZİYYƏT
ÇƏKƏN İNSANLARIN ŞƏXSİYYƏTİNİN FƏRDİ -
PSİXOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ.



Tələbə: Elnarə Baxışlı
kurs ΙΙΙ, qrup 01.

Kafedra müdiri: AMEA-nın müxbir üzvü,
prof. B.H.Əliyev

Elmi rəhbər: dos.E.İ.Şəfiyeva



BAKI-2010
Xəbəri yerləşdirən: Fuad Bayramov Rəylər: 1 Ətraflı

Выпускная работа
  • 0
Əlavə edilib: 12 мая 2010 | Baxılıb: 3235 | Bölmə: Avto referat, referatlar və diplomlar

Министерство Образования Азербайджанской Республики
Бакинский Государственный Университет



Факультет «социальные науки и психология»
Студентки очного отделения ΙV курса
Ларцевой Анастасии Александровны
для получения степени бакалавра психологии




На тему: «Влияние неполной семьи на образ жизни подростка»
Выпускная работа





Заведующий кафедрой:
Член корр. НАНА, профессор Алиев Б.Г.
Научный руководитель:
Преп. Вердиева С.И.




Баку 2009
Xəbəri yerləşdirən: Fuad Bayramov Rəylər: 2 Ətraflı

DIPLOM IŞİ
  • 0
Əlavə edilib: 12 мая 2010 | Baxılıb: 7339 | Bölmə: Avto referat, referatlar və diplomlar

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ
BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ



Sosial elmlər və psixologiya fakültəsinin
əyani şöbəsinin IV kurs tələbəsi
Abdulhəmidova Xumarə Sahib qızının
“Psixologiya” ixtisası üzrə bakalavr
dərəcəsi almaq üçün






“YENİYETMƏLƏRİN ŞƏXSİYYƏT İDENTİFİKLİYİ VƏ AQRESSİVLİK”



mövzusunda




B U R A X I L I Ş İ Ş İ





Kafedra müdiri: AMEA-nın müxbir üzvü,
prof. B.H.Əliyev

Elmi rəhbər: dos. C. Təhmasib






BAKI – 2009
Xəbəri yerləşdirən: Fuad Bayramov Rəylər: 4 Ətraflı

A V T O R E F E R A T
  • 0
Əlavə edilib: 8 мая 2010 | Baxılıb: 2144 | Bölmə: Avto referat, referatlar və diplomlar

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ
BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ

Əlyazması hüququnda


KAMALƏ BAHAZƏR QIZI SALAMOVA

TƏLƏBƏLƏRİN BİRGƏ FƏALİYYƏT PROSESİNDƏ
ÜNSİYYƏTİN PSİXOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

19.00.07 - pedaqoci psixologiya

Psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəjəsi
almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın


A V T O R E F E R A T I







BAKI - 2010
Xəbəri yerləşdirən: Fuad Bayramov Rəylər: 0 Ətraflı


Sorğu
Saytın işləməsini qiymətləndirin.

Çox gözəldir.
Pis deyildir.
Yaxşıdır...Amma...
Bir neçə dəyişikliklər olmalıdır.
Belədə...


Təqvim
«    Январь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

Dost saytlar
{friend}

Arxiv
Июнь 2017 (1)
Май 2017 (1)
Декабрь 2016 (3)
Сентябрь 2015 (3)
Январь 2015 (10)
Сентябрь 2014 (2)
 
 
Vuqar
 Copyright ©2009-2013 www.psixologiya.net design by OldNick©