Ana səhifə Qaydalar Haqqımızda Qeydiyyat Statistika
 
Menyu


Populyar xəbərlər

Sayğac


Bax: FƏLSƏFƏ POROQRAMI ÜZRƏ DOKTORANTURAYA QƏBUL SUALLARI
  • 60
FƏLSƏFƏ POROQRAMI ÜZRƏ
DOKTORANTURAYA
QƏBUL SUALLARI

6111.01- Şəxsiyyət psixologiyası

1. Psixologiyada şəxsiyyət problemi
2. Qabiliyyətlərin təsnifatı problemi
3. Xarakter və şəxsiyyətin motivasiya səviyyəsi
4. Şəxsiyyətin sosializasiyası konsepsiyası
5. C.Kellinin şəxsi konstruktlar nəzəriyyəsi
6. Fərd biososial varlıq kimi
7. E.Kreçmer və U.Şeldonun konstitusional tipologiyası
8. Ümumi və xüsusi qabiliyyətlər
9. L.Terstounun qabiliyyətlərin multifaktor nəzəriyyəsi
10. Şəxsiyyət psixologiyasında psixodinamik istiqamət
11. Şəxsiyyətə sistemli və tarixi təkamül yanaşması
12. Şəxsiyyətin strukturu
13. «Sosial status», «sosial rol» anlayışlarının ümumi xarakteristikası
14. Şəxsiyyətin psixososial identikliyi onun yetkinliyinin meyarı kimi
15. Münasibətlər nəzəriyyəsi
16. Temperamentlə bağlı klassik konsepsiyalar
17. İstedadın ümumi və xüsusi amilləri. C.Spirmenin faktor nəzəriyyəsi
18. Cinsi fərqlərin psixoloji problemləri
19. S.Xollun uşağın inkişaf konsepsiyası
20. V.S. Merlinin fərdiyyət nəzəriyyəsi
21. Qabiliyyətlərin ölçülməsi və intellektual inkişaf əmsalı
22. Şəxsiyyətin əxlaqi şüurunun inkişafı ilə bağlı konsepsiyaların əsas müddəaları
23. Xarakterin psixoloji mahiyyəti
24. Z.Freydin şəxsiyyət nəzəriyyəsinin əsas müddəaları
25. Sinir sisteminin tipoloji xüsusiyyətlərinin tədqiqi metodları
26. Fərdin inkişafının yaş və psixoloji xüsusiyyətləri
27. Şəxsiyyətin inkişafının sosial və bioloji şərtləri
28. Təbii imkanlar qabiliyyətlərin inkişafının hərəkətverici şərtləri kimi
29. A.K.Liçkoya görə xarakterin aksentuasiyasının tipləri
30. Şüursuzluq və psixoloji müdafiə mexanizmləri
31. Bədən quruluşu və psixikanın xüsusiyyətlər
32. “Mən”in strukturu ilə bağlı U.Ceymsin müddəaları
33. K.Leonqarda görə xarakterin aksentuasiyasının tipləri
34. Şəxsiyyətin inkişafının dövrləşməsinin əsas istiqamətləri
35. Temperament və onun təsnifatı
36. A.Adlerin fərdiyyət psixologiyası
37. Sosiallaşmanın mərhələləri
38. Şəxsiyyətin dəyərlər sistemi
39. K.Yunqun şəxsiyyət nəzəriyyəsi
40. Sosial və milli xarakter
41. Şəxsiyyətin kross - mədəni tədqiqi
42. Şəxsiyyətin özünüqiymətləndirməsi. Özünüqiy¬mət¬lən¬¬dir¬mənin səviyyəsi
43. Şəxsiyyət psixologiyasında humanistik istiqamət
44. Şəxsiyyət və sivilizasiya
45. Şəxsiyyətin müxtəlif mədəniyyət sistemlərində müqayisəli təhlili
46. K.Yunqun psixoloji tiplər haqqında təlimi
47. Q. Mürreyin personoloji nəzəriyyəsi
48. Şəxsiyyətin öyrənilməsinə interaksionist yanaşma
49. Şəxsiyyət və mədəniyyət
50. Sinir sisteminin xüsusiyyətləri və temperament
51. Kollektiv şüursuzluq və arxetiplər anlayışı
52. Xarakterin formalaşmasına təsir göstərən amillər
53. Aparıcı fəaliyyət və onun şəxsiyyətin inkişafında rolu
54. R. Kettellin qabiliyyətlərin iyerarxik modeli
55. Şəxsiyyət və aqressiya. Müasir problemlər
56. K. Levinin sahə nəzəriyyəsi
57. “Mən” konsepsiyası və özünüdərk
58. Şəxsi keyfiyyətlərin öyrənilməsinə B.Kettellin faktor yanaşması
59. Uşaqlıq dövründə şəxsiyyətin psixi inkişafının dövrləşməsi sxemi
60. Q.Olportun şəxsiyyət nəzəriyyəsi
61. Norma və patologiyada xarakter əlamətləri
62. Həyat şəraiti şəxsiyyətin formalaşması amili kimi
63. Şəxsiyyətin özünüifadəsi, özünütəsdiqi və özünügerçəkləşdirməsi
64. Şəxsiyyətə tipoloji yanaşma
65. Şəxsiyyət və motivasiya
66. K.Rocersin şəxsiyyət yanaşması
67. Xarakterin aksentuasiyası anlayışı
68. Ali sinir fəaliyyətinin tipləri temperamentin fizioloji əsası kimi
69. “Mən”in strukturunun müxtəlif istiqamətlərdə tədqiqi
70. V.Franklın həyatın mənasına can atma nəzəriyyəsi
71. Müasir psixologiyada inkişaf problemi. İnsanın həyat yolu
72. A.Maslounun özünüaktuallaşdırma nəzəriyyəsi
73. Fəaliyyət sistemində ziddiyyətlər şəxsiyyətin inkişafının hərəkətverici qüvvəsi kimi
74. E.Frommun şəxsiyyət konsepsiyası
75. Şəxsiyyət psixologiyasında koqnitiv yanaşma
76. Qocalıq və onun psixoloji xüsusiyyətləri
77. İnkişafın epigenetik konsepsiyası (E.Erikson )
78. Şəxsiyyətin inkişafında ilkin təbii şərtlərin rolu
79. Şəxsiyyətə biheviorist yanaşma
80. Fərd və fərdiyyət anlayışı. Şəxsiyyətin inkişafı
81. Temperament tiplərinin xüsusiyyətləri
82. Qabiliyyət və istedad
83. Psixopatiya və onun növlər
84. Şəxsiyyət və xarakter əlamətləri
85. Şəxsiyyətin məna sferası
86. Həyat mühitinin qavranılması şəxsiyyətin formalaşmasının amili kimi
87. Xarakter və şəxsiyyətin motivasiya səviyyəsi
88. Konstitusional tiplər, onların somatik və psixoloji əlamətləri
89. Psixoanalizdə uşağın psixoseksual inkişaf mərhələləri haqqında təsəvvürlər
90. Qabiliyyətlərin inkişafında bioloji və sosial amillərin rolu
91. K.Xorninin şəxsiyyət nəzəriyyəsi
92. Anatomik-fizioloji şərtlər və qabiliyyətlər
93. İnsan həyat subyekti kimi
94. Şəxsiyyətə neofreydist yanaşma
95. Fərdin xassələrinin insanın şəxsiyyət kimi inkişafında rolu
96. Fərdi xassələr differensial psixofiziologiyanın predmeti kimi
97. Şəxsiyyətin rol nəzəriyyələri
98. Şəxsiyyətlərarası münasibətlər və ictimai təcrübənin mənimsənilməsi
99. Şəxsiyyətin inkişafında konfliktin rolu
100.Şəxsi məkanın ekoloji psixologiyası


Əgər səhv aşkar etmisinizsə bu məlumatın yerləşdirən Fuad Bayramov ilə əlaqə yaradın
Xəbəri yerləşdirən: Fuad Bayramov Baxıxılıb: 1383 Əlavə edilib: 9 декабря 2016  

Информация
Посетители, находящиеся в группе Qonaq, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Sorğu
Saytın işləməsini qiymətləndirin.

Çox gözəldir.
Pis deyildir.
Yaxşıdır...Amma...
Bir neçə dəyişikliklər olmalıdır.
Belədə...


Təqvim
«    Март 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Dost saytlar
{friend}

Arxiv
Март 2019 (7)
Июнь 2017 (1)
Май 2017 (1)
Декабрь 2016 (3)
Сентябрь 2015 (3)
Январь 2015 (10)
 
 
Vuqar
 Copyright ©2009-2013 www.psixologiya.net design by OldNick©