Ana səhifə Qaydalar Haqqımızda Qeydiyyat Statistika
 
Menyu


Populyar xəbərlər

Sayğac


QRUP VƏ ŞƏSİYYƏTLƏRARASI MÜNASİBƏTLƏR (mühazirə mətni)
  • 0
Əlavə edilib: 28 2009 | Baxılıb: 7561 | Bölmə: Təhsil - tələbə

QRUP VƏ ŞƏSİYYƏTLƏRARASI MÜNASİBƏTLƏR
Ayrıca götürülmüş hər bir adamın şəsiyyət kimi səciyyəsi, psilgiyası və davranışı ssial mühitdən ç asılıdır. Ssial mühit isə yalnız ayrı-ayrı adamlardan dyil, kiçik və böyük qruplardan ibarətdir. Ümumiyyətlə, qrup ddikdə tariən müəyyən cəmiyyət çərçivəsində yaranmış ümumi mənaf, sərvətlər və davranış nrmalarına malik lan adamların nisbətən sabit məcmusu nəzərdə tutulur.
Xəbəri yerləşdirən: Shahnaz Qurbanova Rəylər: 1 Ətraflı

FƏALİYYƏTİN İRADİ TƏNZİMİ (mühazirə mətni)
  • 40
Əlavə edilib: 28 2009 | Baxılıb: 4681 | Bölmə: Təhsil - tələbə

FƏALİYYƏTİN İRADİ TƏNZİMİ

Fəaliyyət sözü fəallıq sözündən əmələ gəlsədə ancaq yni məzmunlu anlayış dyildir. Fərq ndadır i, fəaliyyət daha ç ssial yönümlüdür, fəallıq isə təbii tələbatların ödənilməsini şərtləndirir. Fəaliyyət əsasən insan davranışında və hərəətlərində grçələşir. Fəallıq isə daha ç hyvanlara məsusdur. Insan fəaliyyətini hyvan fəallığından fərqləndirən əsas myarlardan biri də insan fəaliyyəti yaradıcı aratr daşıyır. Hç bir hyvan təbiətin vrdiyi hazır məhsullardan başqa özünə prdmt hazırlamır. nların qazandığı ictimai təcrübə hç bir şəildə digər məhsullara ötürülmür. Insan fəaliyyəti isə yaradılmış fəaliyyət məhsulları başqa nəsillər tərəfindən davam tdirilir və mədəni sərvət imi qrunub salanır....
Xəbəri yerləşdirən: Shahnaz Qurbanova Rəylər: 1 Ətraflı

PSİXOLOGİYANIN BİR ELM KİMİ XARAKTERİSTİKASI (mühazirə mətni)
  • 80
Əlavə edilib: 28 2009 | Baxılıb: 24037 | Bölmə: Təhsil - tələbə

PSİXOLOGİYANIN BİR ELM KİMİ XARAKTERİSTİKASI

Müasir dövrdə insanı 200-dən artıq elm sahəsi öyrənir. Onlardan biri psixologiya elmidir. Psixologiya elmi qədim tarixə malikdir. Psixoloji anlayışlar sistem şəklində ilk dəfə olaraq Aristotelin (eramızdan əvvəl ıv əsr) Ruh haqqında traktatında şərh olunmuşdur.
Xəbəri yerləşdirən: Shahnaz Qurbanova Rəylər: 1 Ətraflı

ÜNSİYYƏT PSİXOLOGİYASI (mühazirə mətni)
  • 80
Əlavə edilib: 28 2009 | Baxılıb: 28192 | Bölmə: Təhsil - tələbə

ÜNSİYYƏT PSİXOLOGİYASI

Ünsiyyət ddikdə biz nitq və nitqdən kənar təsirin köməyi ilə həyata kçirilən qarşılıqlı münasibəti nəzərdə tuturuq. Ünsiyyət insanlar arasında təmasın yaranması və inkişafı prosesi kimi meydana çıxır. Heç bir insan birliyi oradakı adamlar arasında təmas yaradılmadan birgə fəaliyyəti həyata keçirdə bilməz və qarşılıqlı anlaşma baş verməz. Ünsiyyət insanlar arasında birgə fəaliyyət tələbatından doğan təmasın çoxplanlı inkişaf prosesidir. Başqa sözlə ünsiyyət iki və daha çox insanın münasibətləri aydınlaşdırmaq və ümumi nəticə əldə tmək məqsədilə öz səylərini əlaqələndirməyə və birləşdirməyə yönəlmiş qarşılıqlı təsirinə dyilir.
Xəbəri yerləşdirən: Shahnaz Qurbanova Rəylər: 4 Ətraflı

ŞƏSİYYƏTİN İNKİŞFININ YŞ ÜSUSİYYƏTLƏRİ (mühazirə mətni)
  • 100
Əlavə edilib: 27 2009 | Baxılıb: 1562 | Bölmə: Təhsil - tələbə

ŞƏSİYYƏTİN İNKİŞFININ YŞ ÜSUSİYYƏTLƏRİ

1.Şəsiyyətin inkişfının hərəkətvrici qüvvələri
2.İnsnın fərd və şəsiyyət kimi inkişf mərhələləri
3.prıcı fəliyyət və şəsiyyətin ntgentik inkişfınd nun rlu
Xəbəri yerləşdirən: Shahnaz Qurbanova Rəylər: 1 Ətraflı

PSİXOLOJİ XİDMƏT VƏ ONUN TƏŞKİLİ
  • 40
Əlavə edilib: 27 2009 | Baxılıb: 11391 | Bölmə: Təhsil - tələbə

PSİXOLOJİ XİDMƏT VƏ ONUN TƏŞKİLİ

1. Prktik psixologiy və psixoloji xidmət nlyışı
2. Məktəbə psixoloji xidmətin vəzifələri
3. Məktəbə psixoloji xidmət prossində yrinə ytirilən psixoprofilktik işlər
4. Məktəbə psixoloji xidmət prossində yrinə ytirilən məsləhət işləri
(konsulttiv işlər)
5. Məktəbə psixoloji xidmət prossində yrinə ytirilən diqnostik işlər.
6. Məktəbə psixoloji xidmət prossində yrinə ytirilən korrksiy işləri
7. Məktəbə psixoloji xidmət prossində yrinə ytirilən yrdımçı işlər
8. Məktəbə psixoloji hzırlığın diqnostiksı
9. Məktəb psixoloqu tərəfindən ilələrlə prıln iş
Xəbəri yerləşdirən: Shahnaz Qurbanova Rəylər: 0 Ətraflı

MSİY VƏ MTİVSİY PSİLGİYSI (mühazirə mətni)
  • 80
Əlavə edilib: 27 2009 | Baxılıb: 5103 | Bölmə: Təhsil - tələbə

MSİY VƏ MTİVSİY PSİLGİYSI

1. Emosiyalar haqqında anlayış
2. Emosiyaların funksiyaları
3. Emosiyaların təsnifi problemi
4. Hisslər
5. Mtivsiy
Xəbəri yerləşdirən: Fuad Bayramov Rəylər: 1 Ətraflı

Geri 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Irəli

Sorğu
Saytın işləməsini qiymətləndirin.

Çox gözəldir.
Pis deyildir.
Yaxşıdır...Amma...
Bir neçə dəyişikliklər olmalıdır.
Belədə...


Təqvim
«     2019    »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Dost saytlar
{friend}

Arxiv
 
 
Vuqar
 Copyright 2009-2013 www.psixologiya.net design by OldNick