Ana səhifə Qaydalar Haqqımızda Qeydiyyat Statistika
 
Menyu


Populyar xəbərlər

Sayğac


Bax: 7-11-ci sinif şagirdləri üçün anket
  • 100
7 – 11 SİNİF ŞAİRDLƏRİ ÜÇÜN «MƏKTƏBLİLƏRİN TƏRBİYƏ İNDEKSİ» ANKETİ.


1. Əgər sən validyenlərinə və ya dostuna hər hansı bir işi yerinə yetirməyə vəd verirsənsə və sən bunu etməkdə çətinlik çəkirsənsə, o zaman sən
a) narahatlıq olduğu halda da vədini yerinə yetirməlisən;
b) müddəti uzatmalı və ya başqasından sənə kömək etməyi xahiş etməlisən;
v) xüsusilə narahat olmur və tapşırığı həll edirsən.
2. Sənin sevimli yazıçın, şairin, rəssamın və ya bəstəkarın varmı?
a) var;
b) əsərlərini bəyəndiyin, lakin müəlliflərini tanımadıqların injilər var;
v) xeyr, sən bununla maraqlanmırsan.
3. Sənin tütünə və ya spirtli içkilərə münasibətin.
a) siqaret çəkirsən, hərdən içə də bilərsən;
b) özün içib – çəkməsən də, bunun ziyanlı olduğunu düşünmürsən;
v) bunlara mənfi münasibət bəsləyirsən.
4. Sənin ev ilə bağlı daimi vəzifələrin varmı?
a) bəli;
b) bəzən valideynlrəni xahişi ilə kömək edirsən;
v) sənin əsas vəzifən – oxumaqdır.
5. Qabda hər hansı bir məhsulun yararlığını nejə təyin etmək mümkündür?
a) onun xariji görkəminə görə;
b) satıjıdan soruşmaq;
v) qabın üzərindəki yazını oxumaq.
6. Əgər valideynlər sənə yeni bir hədiyyə verəjəklərinə söz verirlərsə, lakin maddi baxımdan çətinlik yaranırsa, o zaman siz;
a) vədin yerinə yetirilməsini tələb edin;
b) bir qədər gözləyir, sonra isə xatırladırsınız;
v) yeni şəratitdən imtna edirsiniz.
7. Kənar insanların iştirak etdiyi ijtimai yerlərdə nejə davranırsıan?
a) yaxşı davranış tərzini nümayiş etdirməyə çalışırsan;
b) müxtəlif jür hərəkət etsən də bu çox bayrağı və iyrənj təsir bağışlayır;
v) hər yerdə eyni jür davranırsan.
8. İnsan ilə təbiət bir – biri ilə nejə əlaqədardır?
a) insan – təbiətin sahibidir;
b) insan – təbiətin dostudur;
v) insan – təbiətin bir hissəsidir.
9. Əəgər məktəbdə hər hansı bir fənni çətinliklə mənimsəyirsənsə, o zaman,
a) xüsusilə həyajan keçirmir və hər şeyin olduğu kimi qalmasına üstünlük verirsən;
b) bu fənn ilə bağlı əlavə olaraq məşğul olmağa qorxursan;
v) yalnız yoxlama yazılardan əvvəl hazırlaşırsan.
10. Makaron və ya quru çörək qabının üzərində məhsulun yararlılıq müddəti işarə olunurmu?
a) xeyr, bu məhsullar korlanmır;
b) bilmirsən;
v) bəli.
11. Əgər sənin sinif yoldaşın hər hansı bir yanlış hərəkətə yol verirsə, o zaman sən;
a) buna fikir vermir;
b) onu ələ salır;
v) dəstək olursan.
12. Təsəvvür edin ki, sizə tətil günlərində teatr tamaşalarına getmək üçün bilet veriblər. Sizh nejə hərəkət edərsiniz?
a) ondlan istifadə edərsən;
b) ondan istifadə etməzsən – belə boş şeylərə vaxtını sərf etməzsən;
v) məşğul olmağa bir iş tapmadıqda gedərsən.
13. Sənjə hansı müəssisələr insanın sağlamlığına və ekologiyaya mənfi təsir göstərir?
a) neft – kimya;
b) atom elektrostansiyası;
v) metalurgiya.
14. Siz istənilən işi sona çatdırmağın vajib olduğunu hesab edirsənmi?
a) bəli;
b) işin vajibliyindən asılıdır;
v) xeyr, məjburi deyil.
15. «Menejer» kəlməsi nə deməkdir?
a) direktor;
b) idarəetmə;
v) satıjı.
16. Siz xasiyyətinizdə nəyi isə dəyişməyə qadirsinizmi?
a) bəli, bu sizə maraqlı gəlir;
b) konkret olaraq özünüz barədə düşünməsəniz də, hər bir insanın təkmilləşməyə ehtiyaj duyduğunu düşünürsünüz;
v) sən olduğun kimi öz xoşuna gəlirsən.
17. Əgər sizin sinfiniz tətil zamanı Sankt – Peterburqa yollanırsa və Ermitaca baş çəkməyi planlaşdırırsa, o zaman siz;
a) «Bu mənim nəyimə lazımdır?» deyə düşünürsünüz;
b) bu ekskursiyanı böyük səbrsizliklə gözləyirsiniz;
v) şəhərdə gəzməyə üstünlük verirsiniz.
18. Təsəvvüor edin; sizin sinfiniz yürüşə hazırlaşır. Təpədə tonqal qalamağı qərara almısınız və sizə bunun üçün yanajaq toplamaq həvalə olunmuşdur. Siz nə edərsiniz?
a) işin öhdəsindən daha tez gəlmək üçün bir neçə javan ağaj kəsərsiniz;
b) quru budaqlar toplayarsınız;
v) quru ot toplayarsınız.
19. Paltarına sərbəst şəkildə nəzarət edirsənmi?
a) bəli, daima;
b) bəzən, onu qaydaya salmaq lazım gəldikdə (diskotekadan və ya görüşdən əvvəl);
v) sənin təmiz paltarına valideynlərin nəzarət edir.
20. Pulların əsas hissəsi rus ailəsində daha çox nəyə sərf olunur?
a) paltara;
b) ərzaq mallarına?
v) məişət texnikasına.
21. Əgər sənin qonşuluğunda heç kimin kömək etmədiyi qoja nənə yaşayırsa sən nə edərdin?
a) onun haqqında sosial yardım xidmətinə xəbər verərdin;
b) özün şəxsən və ya dosğtların ilə birlikdə ona kömək edərdin;
v) onun haqqında çox düşünməzdin – sənin şəxsi problemlərin kifayət edir.
22. Sən davranış mədəniyyətinin və ya gözəl davranışın müasir insan üçün vajib olduğunu hesab edirsənmi?
a) xeyr, indi onların dəyəri yoxdur;
b) ümumiyyətlə zəruri olsa da onları hər zaman nümayiş etdirmək alınmır;
v) bəli, vajibdir.
23. Sən neçə ağaj əkmisən?
a) üç və ya daha çox;
b) bir və ya iki;
v) heç biri.
24. Əgər məktəbdə ən gözəl sinif otağı iləbağlı müsabiqə keçirilsəydi və müəllim onun tərtibatında sizdən kömək istəsəydi siz nə edərdiniz?
a) imtina etməyə jan atarsınız – belə işlər sənin xoşuna gəlmir;
b) xüsusi arzu vəistək olmadan bu xahişi yerinə yetirərdin;
v) maksimal şəkildə kömək etməyə çalışardın.
25. Əgər valideynlərin sənə paltar almağa pul versəydilər sən nəyə üstünlük verərdin?
a) parlaq, dəbdəbəli əşyaya;
b) uzun müddət dəbdən düşməyən əşya;
v) pulu əylənjəyə sərf edərdin (diskoteka, kafe, klub və.s).
26. Əgər sənə desəydilər ki, sənin dostun sənə qarşı özünü pis aparır o zaman sən;
a) dostunla dava edərdin;
b) onun davranışına nəzarət edərək səni nə zaman satajağını gözlərdin;
v) şübhələrin barədə onunla açıq – aydın söhbət edərdin.
27. Sən otağını bəzəməyə, onun səliqəsinə fikir verməyə çalışırsanmı?
a) bəli, bu məşğuliyyət sənin xoşuna gəlir;
b) səliqə və rahatlıq sənin xoşuna gəldsə də, başqalarının bunun ilə məşğul olmalarını daha məqbul hesab edirsən;
v) sən buna fikir vermirsən.
28. Təsəvvür et; sən dostların ilə birlikdə təbiətin qoynunda istirahət edirsən və ətrafda zibil toplanıb. Sən nejə hərəkət edirsən?
a) zibili yığışdırmazsan – təbiətdə o qədər boş yer var ki;
b) zibilləri yığışdırıb, zibil qutusuna atarsan;
v) yandırarasan və ya istirahət etdiyin yerdə torpağa basdırarsan.
29. Əgər sənin ailən qonaqların gəlişini gözləyirsə, o zaman sən;
a) fəal şəkildə kömək edirsən;
b) qonaqlar sənin yanına əldikdə kömək edirsən;
v) öz işlərinlə məşğul olursan və mane olmamaq üçün evdən çıxıb gedirsən.
30. Təsəvvür et; sən böyümüsən və evlənmisən (ərə getmisən). Toy üçün sənə pul hədiyyə ediblər. Sən onları nə edərsən?
a) səhayətə gedərsən;
b) məişət üçün lazımi avadanlıq əldə edib və ya aili məktəbdə tədrisə sərf edərsən;
v) dəbdəbəli paltar əldə edərək klublarda əylənərsən.
31. İnsanlar arasındakı münasibətlər nejə olmalıdır?
a) vijdanlı, xoş;
b) dünyanı güj idarə etməlidir;
v) bunan barəsində düşünməmisən.
32. Kitablarda təbiətin təsvirini, daxili hissləri və həyajanları oxumaqdan həzz alırsanmı?
a) xeyr, sən bu yerləri buraxmağa üstünlük verirsən;
b) əhval – ruhiyyən xoş olanda oxuyursan;
v) bəli, sən bu jür təsvirləri daha diqqətlə oxuyursan.
33. Səni ekologiya problemləri narahat edirmi?
a) bəli;
b) bu problemlər mövjud olsa da, onloarı səriştəli insanlar həll etməlidirlər;
v) indi ölkədə daha vajib problemlər və qayğılar mövjuddur.
34. Sən sərbəst şəkildə yemək bişirə bilərsənmi?
a) bəli;
b) valideynin rəhbərliyialtında hazırlayırsan;
v) xeyr.
35. Sənjə «nou - xau» söz birləşməsi nə deməkdir?
a) «xaosun yoxluğu»;
b) yenilik;
v) texniki yenilik.
36. Sənjə insanlar nə üçün ailə qurur?
a) mirası övladına qoymaq üçün;
b) bir nəfərin qayğısına qalmaq üçün;
v) bu jür qəbul olunduğu üçün.
37. Sənin qeyri – normativ leksikaya münasibətin nejədir?
a) mənfi;
b) özün istifadə etmirsən, başqalarına da imkan vermirsən;
v) nitqində bu jür sözlərdən istifadə edirsən.
38. Sənin sağlamlıq haqqında fikrin nejədir?
a) o ya var, ya da yoxdur;
b) sən ona dəstək olmağa çalışırsan;
v) onun qayğısına qalmaq vajib olsa da, sən hələ ki bununla məşğul olmursan.
39. Sənjə insan aylıq məvajib aldığı işinə və ya peşəkar fəaliyyətinə nejə münasibət bəsləməlidir?
a) onu maksimal şəkildə yaxşı yerinə yetirməyə çalışır;
b) vijdanlda işləyir, lakin bir o qədər də gərinlik keçirmir;
v) birinji növbədə işi barəsində deyil, özü barədə düşünür.
40. «Marketinq» nə deməkdir?
a) alış;
b) tijarət;
v) iş.
41.Sənjə valideynlər ilə yeniyetmələr arasındakı münasibətlər nejə olmalıdır?
a) valideynlər uşaqları maddi baxımdan dəstəkləməlidirlər;
b) uşaqlar valideynlərinin qayğısına qalmalı və onlara mənəvi dstək olmalıdırlar;
v) yalnız zəruri hallarda bir – birinə kömək etməlidirlər.
42. Sən A.P.Çexovun «İnsanda hər şey fisunkar olmalıdır; qiyafə də, xariji görkəmi də, qəlbi də, fikirləri də» ifadəsinə nejə yanaşırsan?
a) bu sırf utopiyadır;
b) bu normal hal alsa da, hər zaman reallaşmır;
v) insan bu jür olmağa jəhd göstərməlidir.
43. Sən təbiəti məhv edən insanlara (ağajları qıran, quşlara atəş açan, heyvanları injidən) mane ola bilmisənmi?
a) bəli, dəfələrlə;
b) bir və ya bir neçə dəfə;
v) xeyr, bəzən sən özün təbiətə ziyan vurursan.
44. Sən istənilən işi daha maksimal şəkildə və sürətlə yerinə yetirməyə çalışırsanmı?
a) xeyr;
b) iş xoşuna gəldiyi zaman çalışırsan;
v) bəli, sən istənilən işi sürətlə və keyfiyyətlə etməyə çalışırsan.
45. Aşağıda verilən hansı sözlər mənasına görə «sahibkarlığa» daha yaxındır?
a) iş;
b) pul;
v) təşəbbüs.
46. Əgər sizin sinfinizə müxtəlif millətlərdən olan qaçqın şagirdlər təşrif buyursaydı siz onlara nejə yanaşardınız?
a) onlara dəstək olar, məktəbə uyğunlaşmaqda kömək edərdiniz;
b) onlara sakit münasibət bəsləməyinizə baxmayaraq, onlar ilə dostluq münasibəti qurmazdınız;
v) onlara mənfi münasibət bəsləyərdiniz – onlar öz torpaqlarında yaşamalıdırlar.
47. Sən hərhansı bir yaradıjı və ya estetik fəaliyyət ilə məşğul olursanmı (məktəb qazetində müvafiq qeydlər aparır və ya şerlər yazır, bədii, teatr, rəqs, müsiqi studiyasına baş çəkirsiniz)?
a) bəli;
b) əvvəl məşğul olsanız da, indi məşğul olmursunuz;
v) heç bir zaman məşğul olmamısınız.
48. Sən ekoloqlar klubunun üzvü olmaq və təbiəti mühafizə fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istərdinizmi?
a) bəli (və ya sən artıq bu cür iş ilə məşğulsan);
b) bunun barəsində düşünməmişəm;
v) xeyr.
49. Əgər sən insanın ayağı dəyməyən bir adaya düşsəydin, orada yaşaya bilrdinmi?
a) bəli, sən hər şeyi bacarırsan;
b) yanız bir neçə gün;
v) bu barədə düşünmək çox çətindir.
50. Əgər validenlərin bir ay ərzində evi idarə etməyi və büdcədən istifadə etməyi sənə etibar etsəydilər sən neylərdin?
a) hər gün müəyyən qədər məbləğ xərclərdin;
b) əvvəlcə külli miqdarda məbləğ xərcləyər, daha sonra isə özünə korluq verərdin;
v) çoxdan arzusunda olduğun əşyaları və ya əmlakı əldə edərdin.
NƏTİCƏLƏRİN İŞLƏNİB HAZIRLANMASI (AÇAR).
3 – 6 sinif üçün variant.

Tərbiyəlilik aspekti
Mənəvi Estettik Ekoloji Əmək İqtisadi
1 a, b 2 a, b 3 v, b 4 a, b 5 v, b
6 v, b 7 a, b 8 v, b 9 b, v 10 v, b
11 v, a 12 a, v 13 b, a 14 a, b 15 b, a
16 a, b 17 b, v 18 b, v 19 a, b 20 b, a
21 b, a 22 v, b 23 a, b 24 v, b 25 b, a
26 v, b 27 a, b 28 b, v 29 a, b 30 b, a
31 a, v 32 v, b 33 a, b 34 a, b 35 v, b
36 b, v 37 a, b 38 b, v 39 a, b 40 b, a
41 b, v 42 v, b 43 a, b 44 v, b 45 v, a
46 a, b 47 a, b 48 a, b 49 a, b 50 a, b

7 – 11 sinif üçün variant.

Tərbiyəlilik aspekti
Mənəvi Estettik Ekoloji Əmək İqtisadi
1 a, b 2 a, b 3 v, b 4 a, b 5 v, b
6 v, b 7 a, b 8 v, b 9 b, v 10 v, b
11 v, a 12 a, v 13 b, a 14 a, b 15 b, a
16 a, b 17 b, v 18 b, v 19 a, b 20 b, a
21 b, a 22 v, b 23 a, b 24 v, b 25 b, a
26 v, b 27 a, b 28 b, v 29 a, b 30 b, a
31 a, v 32 v, b 33 a, b 34 a, b 35 v, b
36 b, v 37 a, b 38 b, v 39 a, b 40 b, a
41 b, v 42 v, b 43 a, b 44 v, b 45 v, a
46 a, b 47 a, b 48 a, b 49 a, b 50 a, b

Qeyd; cavabın variantının birinji mövqeyi – 10 bal;
ikincisi – 5 bal həddində qiymətləndirilərək;
tərbiyənin hər bir aspekti üzrə maksimal bal – 100 baldır (100%).
Əgər səhv aşkar etmisinizsə bu məlumatın yerləşdirən Fuad Bayramov ilə əlaqə yaradın
Xəbəri yerləşdirən: Fuad Bayramov Baxıxılıb: 7075 Əlavə edilib: 23 октября 2010  

Информация
Посетители, находящиеся в группе Qonaq, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Sorğu
Saytın işləməsini qiymətləndirin.

Çox gözəldir.
Pis deyildir.
Yaxşıdır...Amma...
Bir neçə dəyişikliklər olmalıdır.
Belədə...


Təqvim
«    Сентябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Dost saytlar
{friend}

Arxiv
Июнь 2017 (1)
Май 2017 (1)
Декабрь 2016 (3)
Сентябрь 2015 (3)
Январь 2015 (10)
Сентябрь 2014 (2)
 
 
Vuqar
 Copyright ©2009-2013 www.psixologiya.net design by OldNick©